En liten dagMeny

BOKNINGSVILLKOR

och hantering av personuppgifter

Här kan du ta del av de villkor som gäller i samband med våra evenemang. I och med att du slutför din anmälan accepterar du nedanstående villkor.

Hem  /  Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från VRV AB, org.nr 559427-5918 efter att bokningen bekräftats. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har VRV AB rätt att debitera påminnelseavgift 60 kr samt dröjsmålsränta från förfallodagen.

Vid ändringar och inställd konferens

VRV AB har rätt att ställa in planerad konferens. Som kompensation återbetalas erhållen anmälningsavgift. VRV AB reserverar sig för ändringar av konferensprogram, utbud och gäster.

Force Majeure och sjukdom

VRV AB ansvarar ej för skada som beror av t.ex. myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

VRV AB är ej heller ansvariga för skada i de fall då konferensen helt eller delvis måste ställas in på grund av Stefan Söderfjälls sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.

Integritetspolicy

En liten dag om Ledarskap och VRV AB värnar om din integritet, därför vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

VRV AB, org.nr 559427-5918 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är kontaktinformation i form av ditt namn, din arbetsrelaterade e-postadress, telefonnummer och befattning.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter till ändamål att skapa en så bra upplevelse som möjligt samt rikta erbjudanden om föreläsningar och utbildningar till dig om Stefan Söderfjäll från VRV AB. Denna behandling baserar vi på en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla dig med relevanta erbjudanden.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer för administrativa tjänster som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. I de fall en leverantör behandlar era uppgifter finns det ett biträdesavtal som garanterar säker hantering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som behandlas för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan. För kunder behandlas dina personuppgifter till dess att du meddelas oss att du inte längre önskar få våra utskick om aktuella utbildningar då behandlingen upphör omedelbart.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta via e-post info@verv.se

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av VRV AB den 19 december 2023.

Upptäck hela programmet!

Programmet är noggrant och omsorgsfullt sammansatt för att rikta fokus på inspiration och intressanta berättelser om ledarskap som vi inte hört förut. Vi skapar dessutom utrymme för reflektion, diskussion och öppna samtal.

Se hela programmet

Är ni fem eller fler?

Boka gruppbiljett för fem eller fler till rabatterat pris genom att kontakta oss.

Skicka e-post

Få information om En liten dag skickad till dig

Tack, du är anmäld som prenumerant!
Oj, något gick fel! Prova gärna igen.

Kontakta oss
Kundservice öppettider
Mån-Fre 09.00-16.00
Tel. 0727436886
info@verv.se

© 2023 Arrangeras av Verv Management, VRV AB i samarbete med Stefan Söderfjäll